Top

Author Archives: ralev

Всеки ден трябва да слушаш поне една песен, да погледнеш една хубава картина и ако е възможно, да прочетеш едно мъдро изречение. Йохан фон Гьоте