Top

Запазване и отказване на часове за игра

 

ЗАПАЗВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА ИГРА НА

СПОРТЕН КОМПЛЕКС МАЛИНОВА ДОЛИНА SPORT&SPA

 

Футбол

“Свободна игра” е час, който може да се запазва по-всяко време на тел:0895 613 886 и се заплаща в пълен размер (спрямо сезонните ценоразписи по-горе) преди игра – на каса на комплекса; Таксата за съботно-неделните дни важи и за всички национални празници!

Условията за “Свободна игра” в спортна зала “Малинова Долина”са:

1. При запазване на час от нов клиент, който за първи път посещава залата, е препоръчително предварително заплащане на часа (на каса в Cozy bar, по банков път, през PayPal). Всеки нов клиент, трябва да предостави стандартна контактна информаия (име, телефон и e-mail).

!Клиент, който не е използвал и/или заплатил час, втори път не може да запази час за свободна игра без предварителното му заплащане.

2. Отменяне на запазен за игра час може да се направи само с предварителна заявка минимум 24 часа преди часа.

3. Ако запазен час за “свободна игра” не бъде изигран по независими от нас причини или не е отказан по-рано от 24 часа преди игра, трябва да бъде заплатен в пълен размер.

 

Условията за  ползване на “Абонамент” за футбол в спортен клуб “Малинова Долина”са:

1. “Абонамент” е услуга, която гарантира запазен ден и час от сезонния график.

2. Абонамент за ползване на футболен терен може да се заплати за период от 1, 3, 6 и 12 месеца, при определениотстъпки.

Предимството за ползване на запазен час за игра се определя по следния ред: Годишен абонамент (12 месеца), сезонен абонамен (6 месеца), абонамент за 3 месеца, абонамент за 1 месец, предплащане на следващ час, и кленти които не са предплатили.

3. Час от редовния Абонамент, може да се отмени само при предварителна заявка минимум 24 часа преди часа. Неотигран час, който предварително не е отменен се смята за изигран. В случай на форсмажор, всеки клиент, заплатил абонамент за 12 месеца, има право на 2 пъти неизиграване на час без предварително обаждане и с право на отиграване.

4. Отменен час (според правилника, с 24 часа предварителна заявка) не се губи, но неговото отиграване може да се изпълни в свободен час от графика през делнични дни, или през уикенда.

5. Запазване на час за отиграване може да бъде записан в графика не по-рано от 48 часа преди деня и часа на използване.