Top

Правила

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА КЛИЕНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА

СПОРТЕН КОМПЛЕКС МАЛИНОВА ДОЛИНА SPORT

  • Посетителите и клиентите на спортния комплекс са длъжни да се съобразяват с правилата на комплекса и с условията за ползване на спортните съоръжения
  • Всеки клиент на спортния комплекс трябва предварително да са запознае с правилата и условията за игра и да подпише декларация, че е съгласен и приема да спазва тези правила. При попълване на декларацията, всеки клиент е длъжен да предостави за проверка документите за самоличност за установяване самоличността.
  • Ползването на всяка услуга, която спортен комплекс Маринова долина Sport предлага следва да се плати предварително на каса в офиса или в CozyBar
  • Пушенето, внасянето на храни и напитки на територията на спортните съоръжения е строго забранено
  • Шкафчетата в съблекалните на територията на комплекса са на разположение на клиентите във времето на тяхното посещение. Спортен комплекс Малинова Долина Sport не носи отговорност за изчезнали или повредени вещи оставени без надзор. Забравени вещи на територията на комплекса се пазят на гардероб в рамките на 15 дни. След този период непотърсени вещи се даряват за благотворителност.
  • Спортен комплекс Малинова Долина Sport има право да снима посетителите на комплекса за рекламни нужди (уебсайт, клипове, партньорски сайтове, фейсбук и др.) За снимки и видео материали направени на територията на спортния комплекс, същият не дължи заплащане. Ако клиент или посетител, не желае да бъде сниман има право да откаже като уведоми за това порсонала на комплекса.
  • Предварителни резервации се правят на тел- 0895 613 886 минимум 24 часа предварително. Ако масаж започне със закъснение, по причини, които не зависят от Клуба, масажа следва да приключи в рамките на предвиденото време.
  • Внасянето на оръжие на територията на комплекса е строго забранено. Ако клиент има лична охрана то тя не може да придружава лицето на територията на комплекса
  • Комплексът е под постоянно видео наблюдение и се охранява от охранителна фирма. При неспазване на правилата на комплекса или нарушаване на комфорта на клиентите, охраната на комплекса ще помоли лицата, които са отговорни за това да напуснат територията на комплекса.