Top

Правила СК Малинова долина

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ, ЧИЙТО ДЕЦА ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА СК

НА МАЛИНОВА ДОЛИНА SPORT

 

1. Всички спортни мероприятия и услуги, които се провеждат на територията на спортен комплекс Малинова одлина Sport, имат за цел да се изгради и повиши двигателната култура на децата, както и да създава условия, които да учат на по-добра дисциплина, уважение и приятелско отношение между децата.
2. Детето/децата ми посещава/т услугите на спортен комплекс Малинова долина Спорт (детски спортен лагер/ занималния/ детски рожден ден/тренировка/ турнир/ по свое желание и с моето съгласие като родител/настойник.
3. Съм запознат/а с програмата, условията и цените за провеждане на услугите на спортен комплекс Малинова долина Спорт /детски спортен лагер/ занималния/ детски рожден ден/тренировка/ турнир/. С изчитане и изпращането на формата за регистрация се съгласявам с
тях.
4. Всеки родител се информира и съгласява с условията на консумиране на храни и напитки на неговото дете през периода на престоя му на територията на спортен комплкес Малинова долина Спорт. Ако родителя не е съгласен детето му да консумира определени храни/напитки или при наличие на алергични реакции, то той е длъжен да уведоми писмено реководството или екипа на комплкеса.
5. Не ми е известно детето или други членове на моето семейство да са заразени с
Covid-19, както и да са боледували през последните 10 дни.
6. Следя телесната температура на детето си и при наличие на такава (установена >/=
37,3 градуса), то няма да посещава спортните мероприятия и услуги на комплекса.
7. Съм запознат/а, че задължително условие е спазване на добрия тон, добрите обноски и доброто поведение от страна на всички лица, участващи пряко и/или косвено в тях.
8. СК Малинова долина Спорт и организаторите не носят отговорност за изгубени вещи
на територията на спортните бази.
9. Организаторите се стараят да осигурят възможно най-добри условия за предпазване
здравето на децата. В тази връзка, те не носят отговорност при травми, контузии и
други наранявания, възникнали по време на спортните мероприятия. Всеки родител носи пълна отговорност относно здравословното състояние на детето/децата му, след като доброволно е заявил своето желание за неговото/тяхното участие
10. Във връзка с поддържането и актуализирането на информацията относно дейността
на СК Малинова долина Спорт чрез средствата за масова комуникация, с подписването
на настоящата декларация давам изрично съгласие организаторите да използват
снимки на детето/децата ми, когато те са част от мероприятията, включени в
програмата на събитието.
11. Ако част от програмата на събитията, в които детето/децата визмат участие, включва траснпортни услуги, родителят ще бъде предварително уведомен и детето ще бъде включено само след изричното съгласие на родителя или настойника.
12. Подписаното лице дава съгласието си клубът да използва личните му данни и тези
на детето/децата му, предоставени чрез настоящата декларация.
13. Ръководството на си запазва правото да променя условията в този документ, като се задължава да информира заинтересованите
страни.

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

НА КЛУБ МАЛИНОВА ДОЛИНА

 

• Всеки клиент на клуба трябва предварително да са запознае с вътрешния правилник, да ги изчете и да потвърди, че е съгласен и приема да ги спазва.

При предоставяне на лични данни и документ за самоличност за удостоверяването им, клуба е регистриран по закона за защита на личните данни и гарантира тяхната сигурност и неприкосновеност.

• Поведението на посетителите на спортен коплекс Малинова долина Sport трябва да отговаря на най-високи стандарти. Всеки посетител трябва да се грижи за спокойствието и комфорта на присъстващите. Това включвa употребата на пристоен език, тихи разговори, приличен външен вид и позитивно отношение.

• Ползването на всяка услуга, която клуб Малинова долина предлага следва да се плати предварително на каса или по банков път.

• Пушенето и внасянето на храни и напитки на територията на спортните съоръжения е строго забранено

• Родителите, които по време на тренировка, наблюдават децата си, не трябва да влизат в корта, както и да се намесват в тринировъчния процес.

• На територията на Спортен комплекс Малинова долина Sport може да се играе само с треньор, който е на договор към клуба и не е позволена играта с външен треньор. За нас това е важно, за да можем да осигурим най-високо качество на услугите към нашите клиенти.

• Шкафчетата в съблекалните на територията на клуба са на разположение на клиентите във времето на тяхното посещение. Клуб Малинова долина не носи отговорност за изчезнали или повредени вещи оставени без надзор. Забравени вещи на територията на комплекса се пазят на гардероб в рамките на 15 дни. След този период непотърсени вещи се даряват за благотворителност.

• Клуб Малинова долина има право да снима посетителите на комплекса за рекламни нужди (уебсайт, клипове, партньорски сайтове, фейсбук и др.) За снимки и видео материали направени на територията на спортния комплекс, същият не дължи заплащане. Разбира се, ако клиент или посетител, не желае да бъде сниман има право да откаже, като уведоми за това предварително персонала на комплекса.

• Внасянето на оръжие на територията на комплекса е строго забранено. Ако клиент има лична охрана то тя не може да придружава лицето на територията на комплекса.

• Комплексът е под постоянно видео наблюдение и се охранява от охранителна фирма. При неспазване на правилата на клуба или нарушаване на комфорта на клиентите охраната или служител може да помоли лицата, които са отговорни за това да напуснат територията на комплекса.

Всеки посетител и гост на спортен комплекс Малинова долина Sport трябва да подпишат декларация, че са запознати и съгласни с правилата и условията на комплекса.