Top

За всяко трето дете е безплатно!

Целият ни екип от МД искаме да изкажем огромен респект и уважение към всички родители, които отглеждат ползотворно и любящо повече от две деца. Затоватази година  искаме да поканим тези родители да доведат на легер децата си. За тях имаме ново правило – първото дете плаща пълна такса, второто дете ползва 20% отстъпка,а третото дете ползва безплатноуслугите на спортния лагер.

Единственото ни условие е да бъде доказана роднинската връзка с копие на акт за раждане.

Коментарите към тази публикация са спрени.